Висновок РГК на звіт НАБУ за І півріччя 2017 року

ВИСНОВОК

Ради громадського контролю

при Національному антикорупційному бюро України

на звіт НАБУ за І півріччя 2017 року


Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, п. 5 Положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі - РГК НАБУ) надає свій висновок щодо Звіту про діяльність НАБУ за І півріччя 2017 року (далі - Звіт). 


1) Відповідність Звіту вимогам законодавства 

Частина 3 ст. 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” визначає перелік інформації, яка має міститись у письмовому Звіті. 

Звіт був оприлюднений 10 серпня, що відповідає визначеному законодавством терміну. 

У Звіті міститься уся передбачена законодавством інформація, зокрема, зазначені статистичні дані діяльності НАБУ; наведено інформацію про взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування; компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями; недержавними організаціями та засобами масової інформації; зазначено чисельність працівників НАБУ та дані про підвищення ними кваліфікації; наведено дані про діяльність Управління внутрішнього контролю та про результати притягнення співробітників НАБУ до відповідальності; вказано кошторис НАБУ та стан його виконання; наведені інші дані про діяльність НАБУ (кількість отриманих звернень та дані про міжнародну правову допомогу). 

Слід відзначити, що у Звіті, окрім статистичних та кількісних показників, наводиться аналітична інформація по різним напрямам діяльності НАБУ, до Звіту включено велику кількість інфографік, які полегшують сприйняття інформації. 

Таким чином, Звіт містить усю визначену законодавством інформацію, є публічно оприлюдненим та загальнодоступним на офіційному веб-сайті НАБУ, містить значну кількість аналітичної та статистичної інформації, а також додаткові інформаційні матеріали. 


2) Оцінка діяльності НАБУ у І півріччі 2017 року 


У першому півріччі 2017 року Національним антикорупційним бюро проводилось розслідування у 371 кримінальному провадженні, 219 особам повідомлено про підозру, складено обвинувальні акти щодо 121 особи, 78 проваджень скеровано до суду, обвинувальні вироки винесено щодо 16 осіб. Загальний розмір збитків у провадженнях, які нині розслідує НАБУ, складає 87,1 млрд грн. Крім того, було конфісковано за рішеннями суду 21,7 млн грн, а також відшкодовано збитків на 136,3 млн грн.  

У попередньому півріччі НАБУ здійснювало розслідування у 264 кримінальних провадженнях, про підозру було повідомлено 158 особам, складено обвинувальні акти щодо 69 осіб, до суду було скеровано 50 проваджень, судами було винесено 12 обвинувальних вироків щодо 11 осіб. Загальний розмір збитків у провадженнях, які нині розслідує НАБУ, складає 82,9 млрд грн, а сума відшкодованих коштів склала 116,7 млн грн. 

Більшість показників кількості арештованого майна, активів та грошових коштів залишаються на тому ж рівні, що і у попередньому півріччі. 

У звітному періоді також продовжилась комплектація НАБУ персоналом. При граничній чисельності 700 осіб, станом на 30.06.2017 р. призначено 572 особи, у процесі призначення - 72, відкрито 56 вакансій. Станом на січень 2017 р., було призначено 541 особу, у процесі призначення перебували 10 осіб, було відкрито 149 вакансій. 

За І півріччя 2017 р. надійшло 411 скарг на дії працівників НАБУ. За попереднє півріччя надійшло 196 скарг. Управлінням внутрішнього контролю у звітному періоді проведено 17 службових розслідувань, за результатами яких до Дисциплінарної комісії направлено матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 9 працівників НАБУ, із яких одну особу було звільнено. 

У звітному періоді було покращено сумарний показник проведених навчань для співробітників НАБУ в Україні та за межами держави; проведено більшу кількість закордонних візитів та зустрічей міжнародного рівня. На належному рівні залишається взаємодія НАБУ з державними органами в Україні та компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями, неурядовими організаціями та ЗМІ. 

Беручи до уваги вищезазначені показники, РГК НАБУ доходить висновку, що показники діяльності Національного антикорупційного бюро є задовільними. У той же час, викликає занепокоєння повільний прогрес у розгляді проваджень, скерованих до суду.  


3) Виявлені проблеми та пропозиції щодо їх вирішення 


Із Звіту випливає, що суттєвою проблемою залишається судовий розгляд проваджень, які скеровано до суду після досудового розслідування Національним антикорупційним бюро. Із 78 проваджень, скерованих до суду, лише в 21 із них є рішення суду; 34 перебуває на стадії розгляду; у 23 судовий розгляд досі не розпочато. В одному із проваджень не розпочато судовий розгляд вже протягом 15 місяців. Таким чином, на думку РГК НАБУ, є нагальна потреба у створенні Вищого антикорупційного суду, законодавче визначення засад його функціонування та якнайшвидше його формування задля забезпечення належних умов розгляду проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалось Національним антикорупційним бюро України. 

Ще однією проблемою, яку було окреслено у Звіті, є встановлення збитків від економічних злочинів, яка виникає через відсутність належного правового унормування. РГК НАБУ вважає, що дане питання має бути врегульовано задля уникнення проблемних ситуацій та різночитань результатів експертиз в економічних злочинах. 

Національним антикорупційним бюро України до органів державної влади, організацій та установ було направлено 23 подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення. У той же час, за словами Директора НАБУ А. Ситника, такі подання загалом залишаються без належної уваги та реакції з боку компетентних органів. РГК НАБУ закликає усі органи влади, організації та установи брати до уваги відповідні подання НАБУ, а також вживати усі необхідні дії задля усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення. 

Хоча у звітному періоді відбулось зростання кількості скарг на детективів НАБУ, більшість із них не мали під собою підстав, а відтак, їх кількісне зростання не мало суттєвого впливу на кількість проведених службових розслідувань та дисциплінарних стягнень. РГК НАБУ загалом оцінює діяльність Управління внутрішнього контролю НАБУ як задовільну та закликає і надалі неупереджено розглядати скарги на дії співробітників НАБУ. Також РГК НАБУ підкреслює важливість дотримання усіма співробітниками НАБУ чинного законодавства у своїй діяльності, неухильного дотримання вимог Кодексу професійної етики працівників НАБУ, що має запобігти будь-яким порушенням. Одним із кроків на підвищення обізнаності із нормами професійної етики працівників НАБУ може стати обов’язкова перевірка знання положень відповідного Кодексу. РГК НАБУ підтримує практику проведення перевірок на доброчесність та закликає продовжити проведення таких заходів.