РГК оприлюднила висновок на звіт НАБУ за ІІ півріччя 2019 року

РГК оприлюднила висновок на звіт НАБУ за ІІ півріччя 2019 року

Рада громадського контролю при НАБУ, реалізуючи свою функцію із забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро та керуючись засадами верховенства права, законності, гласності, неупередженості та відкритості для суспільства, надала свій висновок щодо Звіту про діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2019 року. В ньому вона проаналізувала відповідність Звіту вимогам законодавства, дала загальну оцінку звітного періоду та окремих показників діяльності Бюро у порівнянні з попередніми звітними періодами.

Згідно з висновком РГК, показники діяльності Національного антикорупційного бюро у ІІ півріччі 2019 року є задовільними. Звіт містить усі обов’язкові відомості, передбачені частиною 3 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, є публічно оприлюдненим у визначений законодавством термін на офіційному веб-сайті НАБУ та в Урядовому кур’єрі. У Звіті відображено додаткову статистичну інформацію та аналітичні дані у вигляді інфографік та таблиць, які значно спрощують сприйняття наведеної інформації. Рада громадського контролю також висловлює рекомендацію Національному бюро забезпечити опублікування у відповідних розділах на своєму офіційному веб-сайті Висновків РГК на Звіти після їх офіційного оприлюднення.

Водночас Бюро вчергове не виконало рекомендацію РГК щодо запровадження у Звіті окремого блоку, в якому були б виписані пріоритети органу на наступний звітний період та наведені дані щодо виконання працівниками НАБУ ключових показників ефективності (KPI або Key Performance Indicators). Відсутність цієї інформації ускладнює проведення аналізу ефективності виконання покладених на Бюро завдань і функцій. Рада громадського контролю закликає Директора Національного бюро нарешті втілити цю рекомендацію у наступному Звіті за I половину 2020 року.

Рада також рекомендує Національному бюро провести оцінку кількісних та якісних характеристик винесення слідчими суддями постанов про визнання протиправними дій детективів щодо невнесення відомостей до ЄРДР з вимогою до НАБУ зареєструвати кримінальні провадження на основі цих же повідомлень про злочин.

Також РГК звертає увагу на те, що у попередньому Звіті за І півріччя 2019 року було вказано про плани Бюро розпочати впровадження системи електронного обліку кримінальних проваджень (e-Сase management system). У Звіті за ІІ півріччя 2019 року одним реченням зазначено про початок розробки і впровадження цієї системи, однак без будь-якої деталізованої інформації. РГК пропонує змінити це у наступному Звіті та надати більш інформативні дані про функціонування та роботу системи, а також етапи її впровадження, оскільки інформація про неї, з огляду на її важливість, повинна бути детальною та публічною. Важливо також забезпечити і те, щоб система управління одразу могла працювати між Національним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Вищим антикорупційним судом.

До позитивних моментів звітного періоду варто віднести довгоочікуваний початок розгляду справ Вищим антикорупційним судом, повернення незаконного збагачення та впровадження механізму цивільної конфіскації незаконних активів, надання детективам права на автономне прослуховування, часткове скасування так званих «правок Лозового», надання повного доступу до реєстру майнових декларацій (триває врегулювання із НАЗК технічних питань організації доступу), прийняття закону щодо викривачів корупції, підвищення координації та налагодження співпраці НАБУ з іншими органами правопорядку.

У II півріччі 2019 року значно покращилася взаємодія детективів НАБУ та прокурорів САП. Зокрема, у 19 липня 2019 року за ініціативи Ради громадського контролю було проведено зустріч представників НАБУ та САП, щоб з'ясувати, що саме заважає розслідуванню справ у військовій сфері. Важливо відзначити, що ініціативу проведення такої зустрічі підтримали обидві сторони. 

РГК також вітає приєднання Бюро до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, завдяки чому обмін інформацією повинен стати більш оперативним, укладення меморандумів про співпрацю з іншими суб’єктами, зокрема Кабінетом Міністрів України, Національним агентством з питань державної служби України, державним підприємством «СЕТАМ», Службою судової охорони. Позитивом також є те, що НАБУ долучилося до проведення конкурсів на посади в Офісі Генерального прокурора та обранні голови НАЗК в контексті оцінок корупційних ризиків кандидатів.

Водночас однією із основних проблем все ще залишається відсутність кінцевих судових рішень у тих кримінальних провадженнях, які перебувають у судах. Станом на 31.12.2019 у 245 кримінальних провадженнях, обвинувальні акти в яких скеровані до суду, ухвалено лише 32 вироки про визнання особи винною, при цьому у більшості випадків йдеться про затвердження угод зі слідством. Також варто наголосити, що у 2019 році було винесено два перші виправдувальні вироки, які поки не набули законної сили та наразі оскаржуються в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. 

Як показали результати судового моніторингу, що проводила Рада громадського контролю разом із організаціями-партнерами, близько 49% судових засідань у обраних для моніторингу справах не відбулося. При цьому більшість із них — через неможливість суддів зібрати колегію.

Це також є основною причиною того, що загальний розмір відшкодованих коштів у справах НАБУ станом на 31.12.2019 становить всього 601,59 млн грн, що є достатньо невеликим показником (орієнтовний розмір збитків і шкоди, завданих злочинами, віднесеними законом до підслідності НАБУ становить 229,69 млрд грн). Однак тільки судові рішення, що набули законної сили, дають підстави повернути кошти до бюджету та є найкращою та найбільш об’єктивною оцінкою результатів роботи детективів НАБУ та прокурорів САП. Велике сподівання на покращення темпів розгляду справ покладається на суддів Вищого антикорупційного суду.

Повна версія Висновку РГК на звіт НАБУ за ІІ півріччя 2019 року