Висновок РГК на звіт Бюро за II півріччя 2018 року

Автор: admin -

Висновок РГК на звіт Бюро за II півріччя 2018 року

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК НАБУ), відповідно до частини 4 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, підпункту 2 пункту 5 “Положення про Раду громадського контролю при НАБУ”, реалізуючи свою функцію із забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро та керуючись засадами верховенства права, законності, гласності, неупередженості та відкритості для суспільства, надає свій висновок щодо Звіту про діяльність НАБУ за І півріччя 2018 року (далі – Звіт).

Звіт про результати діяльності Національного бюро був оприлюднений 8 лютого 2019 року, що відповідає визначеному законодавством терміну. Необхідно додати, що Звіт був також офіційно оприлюднений в Урядовому кур’єрі (№ 27 від 09.02.2019).

У Звіті міститься уся передбачена законодавством інформація, зокрема:

  • зазначені статистичні дані діяльності НАБУ;

  • наведено інформацію про взаємодію з іншими державними органами, з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями; недержавними організаціями та ЗМІ;

  • зазначено чисельність працівників НАБУ, дані про їх досвід та кваліфікацію, а також інформація про підвищення ними кваліфікації;

  • наведено дані про діяльність Управління внутрішнього контролю та про результати притягнення співробітників НАБУ до відповідальності;

  • вказано кошторис НАБУ та стан його виконання; наведені інші дані про діяльність НАБУ (кількість отриманих звернень та дані про міжнародну правову допомогу тощо).

Окрім статистичних показників, у Звіті також наведено аналітичну інформацію по різних напрямках діяльності НАБУ (міжнародний аспект розслідувань, позовна та нормотворча робота, діяльність територіальних управлінь, інформація про організаційну структуру, штатну чисельність та кадровий потенціал, про закордонні навчальні візити, публічні заходи, конференції та інформаційно-просвітницькі кампанії,   роботу Відкритого офісу, виконання бюджетної програми, а також відомості про публікації на офіційному сайті, динаміку збільшення аудиторії у соціальних мережах тощо).

Звіт містить значну кількість інфографік та інших типів візуального відображення кількісних та якісних показників роботи Національного бюро, що значно полегшує сприйняття та аналіз поданої інформації. Також у Звіті окремим блоком зазначено інформацію про соціологічні опитування суспільства щодо питань боротьби з корупцією та оцінки діяльності Бюро.

Водночас, доцільним було б також зазначати у Звіті інформацію щодо більш детальних пріоритетів Національного бюро на наступний звітний період. Такі відомості додатково вказували б на наявність чіткого планування у роботі, сприяли б дисциплінованості та підвищенню ефективності виконання покладених на Бюро завдань і функцій,  зміцнювали б суспільну довіру до НАБУ та використовувалися б як один із індикаторів успішності діяльності при оцінці відповідного звітного періоду.

Таким чином, Звіт відповідає вимогами частини 3 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” та містить усі обов’язкові відомості, передбачені Законом, є публічно оприлюдненим у визначений законодавством термін на офіційному веб-сайті НАБУ та в Урядовому кур’єрі, що входить до першої трійки видань в Україні із найбільшим тиражем. Крім цього, у Звіті відображено значну кількість статистичних та аналітичних даних у вигляді інфографік, таблиць та інших типів графічного відображення інформації, що значно покращує їх візуальне сприйняття.

Крім того, у документі також є висновок РГК щодо різних напрямків діяльності НАБУ у ІІ півріччі 2018 року, а також виявлені ризики та проблеми, з якими може стикнутися Бюро у 2019 році. Детільніше з Висновком РГК Ви можете ознайомитися за посиланням.