Висновок РГК НАБУ на звіт Бюро за І півріччя 2022 року

Висновок РГК НАБУ на звіт Бюро за І півріччя 2022 року

 

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК НАБУ), відповідно до частини 4 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n256), підпункту 2 пункту 5 “Положення про Раду громадського контролю при НАБУ” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272/2015#n11 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-2022-%D0%BF#Text ), реалізуючи свою функцію із забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро, надає свій висновок щодо Звіту

https://nabu.gov.ua/report/zvit-pershe-pivrichchya-2022-roku ) про діяльність НАБУ за І півріччя 2022 року (далі – Звіт).

Висновок складається з 3 розділів: 

  1. Відповідність Звіту вимогам законодавства. 

  2. Оцінка окремих показників діяльності Бюро у порівнянні з попередніми звітними періодами.

  3. Загальна оцінка звітного періоду.


 

1. Відповідність Звіту вимогам законодавства

Згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» Директор Національного бюро щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро за попередні шість місяців.

Звіт був офіційно оприлюднений 10 серпня, 2022, у передбачений Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” строк, а саме 10.08.2022 року на Порталі відкритих державних даних ( https://data.gov.ua/dataset/12122  ). 

10 серпня 2022 року здійснено публікацію звіту на сайті Бюро (https://nabu.gov.ua/report/zvit-pershe-pivrichchya-2022-roku), традиційна спільна із САП прес-конференція не проводилась.

 

Згідно із частиною 3 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” в письмовому Звіті мають міститися такі обов'язкові відомості: 

1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей 

2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;

6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;

7) кошторис Національного бюро та його виконання;

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на нього обов’язків.

 

У Звіті міститься уся обов’язкова інформація, що передбачена чинним законодавством, наведені відомості щодо різних сфер діяльності НАБУ, описані ключові події, які мали місце впродовж І півріччя 2022 року, наведено статистичну інформацію про розслідування та інші показники діяльності Бюро. 

 

2. Порівняння показників діяльності Бюро у І півріччі 2022 року з попередніми звітними періодами

 

Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини

2018

2019

2020

2021

2022, І

1204

1207

792

633

163

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру

2018

2019

2020

2021

2022, І

79

153

201

124

38

Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти

2018

2019

2020

2021

2022, І

123

146

106

129

61

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду

2018

2019

2020

2021

2022, І

0

13

12

32

21

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду

2018

2019

2020

2021

2022, І

0

0

0

1

1

 

Розмір збитків та обсяги їх відшкодування

 

Загальний розмір збитків і шкоди, завданих злочинами, віднесеними законом до підслідності НАБУ
(станом на кінець звітного періоду, млн. грн)

 

І , 2022  

ІІ , 2021  

І , 2021  

ІІ, 2020  

І, 2020  

ІІ , 2019  

І , 2019  

ІІ , 2018  

І , 2018  

ІІ , 2017  

748,02

840,56

1112,86

370,67

689,68

38,78

107,81

92,02

107,05

117,01


 

Статистика звернень до Бюро та міжнародного співробітництва

 

І, 2022   

ІІ, 2021   

І, 2021   

ІІ, 2020   

І, 2020   

ІІ, 2019   

І, 2019   

ІІ, 2018   

І, 2018   

ІІ, 2017   

Звернення та запити, всього

5142

10387

8222

8763

12 357

15 250

9 040

6 412

8 740

11 731

Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення від юридичних осіб, державних органів та громадських організацій

628

923

374

416

450

758

434

234

518

2 749

Звернення громадян до кол-центру

1851

3480

3759

3784

8 480

7 382

3 043

2 328

3 082

2 731

Кількість надісланих запитів в рамках міжнародно-правової допомоги

71*

123*

116

75

148

114

114

118

83

173

*З них виконано 49

 

Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення

 

І , 2022

ІІ , 2021

І , 2021

ІІ , 2020

І , 2020

ІІ , 2019

І , 2019

ІІ , 2018

І , 2018

ІІ , 2017

9

2

5

7

12 

16 

11 

16*** 

*** - за період 01.01.2017 по 31.12.2017


 

Діяльність Управління внутрішнього контролю НАБУ
 

Надійшло звернень та скарг на дії працівників
Національного бюро

І , 2022  

ІІ , 2021  

І , 2021  

ІІ , 2020  

І , 2020  

ІІ , 2019  

І , 2019  

ІІ , 2018  

І , 2018  

ІІ , 2017  

89

160

280

331

219 

283 

303 

240 

344 

393 

Кількість проведених УВК перевірок на доброчесність та кількість негативних результатів

3/1

5/1

4/1

9/2

4 / 1 

8 / 0 

3 / 1 

8 / 1 

8 / 1 

22 / 0 

Кількість проведених УВК службових розслідувань

8

4

4

4

14 

18 

15 

Кількість працівників НАБУ, яких було притягнуто до відповідальності

0

9*

0

2

 

* В першому півріччі 2021 до Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 8 працівників (Дисциплінарною комісією матеріали службових розслідувань не розглянуто), відповідно ці матеріали було розглянуто у другому півріччі

 

Види дисциплінарних стягнень, які було застосовано:

Рік, півріччя/ Стягнення

Звільнення

Догана

Зауваження

Попередження про неповну службову відповідність

2022, І

-

-

-

-

2021, ІІ

1

6

2

-

2021, І

-

-

-

-

2020, ІІ

1

1

-

-

2020, І

1

1

3

-

2019, ІІ

1

4

-

1

2019, І

-

5

2

1

2018, ІІ

-

2

1

-

2018, І

-

2

-

-

2017, ІІ

2

-

1

-

 

Робота з кадрами

 

Фактична чисельність працівників Національного Бюро*
 

І , 2022

ІІ , 2021

І , 2021

ІІ , 2020

І , 2020

ІІ , 2019

І , 2019

ІІ , 2018

І , 2018

ІІ , 2017

656

668

661

651

653 

678 

662 

638 

638 

621 

* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом. Штатна чисельність працівників Національного бюро складає 700, в тому числі 223 – державні службовці, 477 особи начальницького складу. 

Штат (призначено) детективів*

І , 2022

ІІ , 2021

І , 2021

ІІ , 2020

І , 2020

ІІ , 2019

І , 2019

ІІ , 2018

І , 2018

ІІ , 2017

240

225

224

231

236 

240 

232 

210 

212 

212 

*штатна чисельність

 

Співпраця з громадськістю та ЗМІ
 

Медійні заходи

І , 2022

ІІ , 2021

І , 2021

ІІ , 2020

І , 2020

ІІ , 2019

І , 2019

ІІ , 2018

І , 2018

ІІ , 2017

70

319

197

335

222 

418 

546 

542 

504 

506 

Відповіді на запити ЗМІ

46

158

150

195

151 

254 

287 

216 

236 

209 

Динаміка аудиторії Facebook-cторінки НАБУ*

86,0

86,0

85,8

83,0

80,9

69,4

67,6

66,9

65,2

61,6

 

*кількість акаунтів, які стежать за Facebook - сторінкою  НАБУ, тис. акаунтів https://www.facebook.com/nabu.gov.ua 

 

Кошторис НАБУ

Кошторис НАБУ (за загальним фондом)*
 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1327,6**   

1099,3   

 

919,1   

 

867,5   

857,1   

773,6   

488,6   

247,9   

*млн. грн. станом на 31 грудня відповідного року

** станом на початок 2022 року; станом на 30.06.2022 затверджений кошторис 1226,0 млн грн. 

 

Аналіз виконання кошторису (станом на кінець кожного звітного періоду)*
 

І, 2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

509,4

996,0*

889,6

867,5 

857,1 

773,6 

488,6 

247,9

*42,0% відносно річного кошторису Бюро, що затверджений станом на 30.06.2022

 

3. Загальна оцінка звітного періоду

 

За І півріччя 2022 року зусиллями НАБУ та САП до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 61 особи (це на 40% більше за аналогічний період минулого року). Не тільки кількістю, в цьому періоді в суд передано також справа голови Окружного адміністративного суду м. Києва та його заступників.

 

Спільна боротьба із корупцією

В справі «Укрзалізниці» щодо намагання закупити ПЛР-тести за завищеними цінами (розмір збитків міг становити близько 5 млн. грн) фактичні дані про невідповідність ціни було виявлено аудиторами відповідно департаменту «Укрзалізниці». Прекрасна робота! Такою ж є історія взаємодії Бюро та керівника ДІАМ (державна інспекція архітектури та містобудування України) Семена Кривоноса щодо викриття спроби підкупу. Розмір хабаря становив 120 тис. дол. США, але замість неправомірної вигоди у вигляді введення в експлуатацію будівель із порушенням приватний забудовник став фігурантом кримінального провадження. Очікуємо скерування справи до суду.

Підкреслюємо важливість цих прикладів як таких, коли державні організації та співробітники стають активними учасниками системної боротьби із корупцією.

Поводження із відходами є тривалою і болючою темою для всієї країни. І наскрізь корупційною. Із 2009 року і до весни 2015 року кожен імпортер мав сплачувати за утилізацію імпортованої тари повністю корупційний платіж (Порядок здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарi й пакувальних матерiалах, затверджений наказом Мiнекономiки, Мiнприроди України, ДМСУ вiд 30.07.2009 р. № 789/414/709; лист Мiндоходiв України вiд 18.02.2014 р. № 4160/7/99-99-24-01-06-17). Масштаби платежів сягали сотень мільйонів гривень в річному обчисленні, а реальна утилізація знаходилась на нулі. Аналогічною тривалий час була ситуація в сфері утилізації мастил. Кожне велике українське місто, включно із Києвом та Львовом, має в своїй історії гучні випадки виявлення корупції в сфері поводження із відходами.

Наприкінці червня НАБУ та САП затримали колишнього директора ДП «Укрекоресурси» за підозрою в розкраданні 13,69 млн. грн при закупівлі автоматів із прийому на переробку вторинної сировини. Замість якісних автоматів, були закуплені такі, які не здатні виконати заявлені функції, залучено посередник із Панами…Маємо сподівання, що «посередництво СІЗО» в триманні підозрюваного під вартою і подальший судовий процес продемонструють, що найкращий тренд – на зниження корупції в даній галузі.

 

Дещо про етику. На роботі.

Основні правила етичної поведінки державних службовців, до числа яких належать також співробітника НАБУ, викладені в Законі України «Про запобігання корупції», в якому даному питанню присвячений розділ VI. На виконання припису даного Закону НАЗК України затвердило «Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

Правила етичної поведінки державних службовців загально розповсюджуються на їх поведінку як державних службовців, тобто під час виконання ними службових обов’язків. Це наскрізно слідує із наведених нормативних документів. 

«Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ…», «Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ». І хоча навіть НАЗК в певний момент перейшли цю межу в своєму приписі – «Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, у тому числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування», варто врахувати це як виключення.

 

Етичність поведінки державного службовця має оцінюватись в межах часу виконання ним службових обов’язків. Поза ними поведінка громадянина може бути різною і такою, яка не відповідає етичним стандартам для державних службовців. В дуалістичному характері відношення до однієї персони із різними стандартами немає нічого незвичного. Громадянин в басейні, в стрілецькому тирі чи в метро мають різні набори прав та обов’язків.

Змішування іпостасей може призводити до негативних наслідків. 

Поза виконанням службових обов’язків людина може виявити нестриманість, поширити неперевірену інформацію чи чутки, використати підвищену інтонацію та нецензурну лексику, може одягнутися кричуще і т.д. Щось із цих поведінкових моделей може не мати наслідків, призвести до суспільного осуду і навіть юридичних наслідків. Але не може, не має призводити до дисциплінарних наслідків. До яких та сама поведінка державного службовця під час виконання ним службових обов’язків призводити зобов’язана.

Увазі Бюро

Рада громадського контролю хоче підкреслити вразливість роботи непрозорих державний підприємств таких як Нафтогаз або Енергоатом (у яких наглядові ради або є залежними від влади, або їх немає взагалі)

Ми вбачаємо що така модель работи несе велики корупційні ризики, та просимо НАБУ приділяти работи цим підприємствам особу увагу.

Також, ми вбачаємо велику концентрацію корупції у роботі митниці. У зв’язку з повномасштабною агресією з боку Російской Федерації через митницю проходить велика кількість допомоги для ЗСУ, яка потребує якнайшвидшого перетинання кордону. У наших реаліях митниця стає родючим грунтом для корупції. Окрім цього слід зазначити що наразі є шалений запит суспільства на боротьбу з корупцією, яка пов’язана з гуманітарною допомогою. НАБУ теж важливо брати це до уваги.

З експертизами знову погіршення

Війна наклала відбиток на всі сфери життя нашої країни і на діяльність Національного антикорупційного бюро також. На жаль наразі зупинено фінансування видатків на експертизи в кримінальному процесі із залученням приватних експертів та експертних установ. Діє мораторій на видатки по здійсненню перекладів.

НАБУ звернулося до Кабінету Міністрів щодо змін в цих аспектах і РГК НАБУ повністю підтримує повернення фінансування. 

НАБУ під час війни

Із  24 лютого працівники САП та НАБУ додали до своїх службових обов’язків також безпосередню участь у бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. 12 прокурорів САП проходять службу в ЗСУ, понад 100 детективів та бійців УСО НАБУ зголосилися бути включеними в Тимчасовий оперативно-бойовий зведений загін. Звіт Бюро та публічна інформація рясніють прикладами дій працівників по захисту України в найрізноманітніших галузях. Віддаючи шану патріотизму, відвазі працівників Бюро, підкреслимо також винятковий професіоналізм, який виявився в кризових умовах військових дій.

Допити полонених, перевірки на поліграфі (блискуча робота УВК НАБУ), розмінування, виявлення та ліквідація ДРГ, участь у фронтових бойових діях, документування військових злочинів, OSINT та найрізноманітніші аналітичні дослідження (повага детективам-аналітикам Бюро), патрулювання, проведення фільтраційних міроприємств тощо. Співробітництво із СБУ, ГУР МОУ, ГПУ – усюди допомога НАБУ у відсічі агресору була потрібною та ефективною. 

 

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, надає загальний схвальний висновок на звіт Бюро за перше півріччя 2022 року, пишається видатною участю співробітників Бюро у справі захисту нашої країни від збройної агресії. Власне так само роблять і колеги по РГК, частина яких вступило до лав ЗСУ, інші допомагають перемозі в цивільний спосіб.  

РГК звертає увагу на сталу ефективність Бюро в непростих умовах.

Рада громадського контролю вітає обрання очільника САП та підкреслює необхідність проведення ефективного конкурсу на обрання нового Директора Бюро.