Висновок РГК НАБУ на звіт Бюро за ІІ півріччя 2020 року

Висновок РГК НАБУ на звіт Бюро за ІІ півріччя 2020 року

ВИСНОВОК Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України на звіт НАБУ за ІІ півріччя 2020 року

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК НАБУ), відповідно до частини 4 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n256), підпункту 2 пункту 5 “Положення про Раду громадського контролю при НАБУ” (https://nabu.gov.ua/polozhennya-pro-radu-gromadskogo-kontrolyu), реалізуючи свою функцію із забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро, надає свій висновок щодо Звіту

( https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya-2020-roku) про діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2020 року (далі – Звіт).

Висновок складається з 3 розділів:

1.   Відповідність Звіту вимогам законодавства.

2.   Оцінка окремих показників діяльності Бюро у порівнянні з попередніми звітними періодами.

3.   Загальна оцінка звітного періоду.

1. Відповідність Звіту вимогам законодавства

Згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» Директор Національного бюро щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.

Звіт був офіційно оприлюднений у передбачений Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” строк, а саме 10.02.2021 року в Урядовому кур'єрі (№ 27) (https://ukurier.gov.ua/media/newspaper_free/pdf/2021-02-09/27_6895.pdf). В цей же день відбулась прес-конференція Директора з відповідною інформацією (https://www.facebook.com/watch/live/?v=3791401340938998&ref=watch_permalink).

Згідно із частиною 3 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” в письмовому Звіті мають міститися такі обов'язкові відомості:

1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей

2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;

6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;

7) кошторис Національного бюро та його виконання;

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на нього обов’язків.

У Звіті міститься уся обов’язкова інформація, що передбачена чинним законодавством, наведені відомості щодо різних сфер діяльності НАБУ, описані ключові події, які мали місце впродовж ІІ півріччя 2020 року, наведено статистичну інформацію про розслідування та інші показники діяльності Бюро.

2. Порівняння показників діяльності Бюро у 2020 році з попередніми звітними періодами

 

Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини

2017

2018

2019

2020

542

1204

1207

792

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру

2017

2018

2019

2020

117

79

153

201

Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти

2017

2018

2019

2020

96

123

146

106

Кількість скерованих до суду справ

2017

2018

2019

2020

61

68

69

68

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду

2017

2018

2019

2020

35

0

13

12

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

 

Розмір збитків та обсяги їх відшкодування

 

Загальний розмір збитків і шкоди, завданих злочинами, віднесеними законом до підслідності НАБУ

(станом на кінець звітного періоду, млрд. грн)

 

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

370,67

689,68

38,78

107,81

92,02

107,05

117,01

136,3

* - млн грн

** - станом на 30.06.2017

Звернення та запити

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

8763

12 357

15 250

9 040

6 412

8 740

11 731

8 172

 

 

Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення від

громадських організацій

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

416

450

758

434

234

518

2 749*

535

* - у цілому від юридичних осіб, державних органів та громадських організацій

 

Звернення громадян до кол-центру

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

3784

8 480

7 382

3 043

2 328

3 082

2 731

2 599

 

Кількість надісланих запитів в рамках міжнародно-правової допомоги

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

75

148

114

114

118 

83

173

208

 

Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли

вчиненню кримінального корупційного правопорушення

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

7

12

16

4

11

9

16***

23**

** - станом на 30.06.2017

*** - за період 01.01.2017 по 31.12.2017

 

Діяльність Управління внутрішнього контролю НАБУ

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

331

219

283

303

240

344

393

411

 

Кількість проведених УВК перевірок на доброчесність та кількість негативних результатів

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

9/2

4 / 1

8 / 0

3 / 1

8 / 1

8 / 1

22 / 0

4 / 0

 

Кількість проведених УВК службових розслідувань

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

4

4

8

8

14

18

15

17

 

Кількість працівників НАБУ, яких було притягнуто до відповідальності

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

2

5

6

8

3

2

3

9

 

Види дисциплінарних стягнень, які було застосовано:

 

Рік, півріччя/ Стягнення

Звільнення

Догана

Зауваження

Попередження про

неповну службову

відповідність

2020, ІІ

1

1

 

 

2020, І

1

1

3

 

2019, ІІ

1

4

 

1

2019, І

 

5

2

1

2018, ІІ

 

2

1

 

2018, І

 

2

 

 

2017, ІІ

2

 

1

 

2017, І

1

3

4

1

 

Робота з кадрами

Призначено працівників на кінець звітного періоду *

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

651

653

678

662

638

638

621

572

* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом

Штатна чисельність працівників Національного бюро складає 700, в тому числі 503 – державні службовці, 197 особи начальницького складу.

Призначено детективів*

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

231

236

240

232

210

212

212

168

*штатна чисельність: 247

Співпраця з громадськістю та ЗМІ

Медійні заходи

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

335

222

418

546

542

504

506

444

 

Кількість коментарів для ЗМІ

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

80

37

125

165

276

226

229

294

 

Відповіді на запити ЗМІ

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

195

151

254

287

216

236

209

111

 

Динаміка аудиторії Facebook-cторінки НАБУ*

 

ІІ пів-ча 2020

І пів-ча 2020

ІІ пів-ча 2019

І пів-ча 2019

ІІ пів-ча 2018

І пів-ча 2018

ІІ пів-ча 2017

І пів-ча 2017

83063

80 926

69 412

67 643

66 900

65 239

61 613

48 327

*кількість аккаунтів, які стежать за Facebook - сторінкою  НАБУ https://www.facebook.com/nabu.gov.ua

 

Кошторис НАБУ

 

Бюджет НАБУ (за загальним фондом)*

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

919,072

 

867, 498

857, 091

773, 556

488, 565

247, 882

*млн. грн. станом на 31 грудня відповідного року

 

Аналіз виконання кошторису (станом на кінець кожного звітного періоду)*

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

889,632

867, 498

857, 091

773, 556

488, 565

247, 882

 

3. Загальна оцінка звітного періоду

 

          Коли РГК готувала звіт за перше півріччя 2020 року, то відзначала, що воне було багатим на події. Відзначали і «плівки Єрмака», і рішення Печерського суду і інші події. Проте наразі РГК вважає, що друге півріччя для всієї системи антикорупційних органів і безперечно для НАБУ стало більш багатим на важливі і тривожні події.

          У вересні Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», а в жовтні визнав неконституційними положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Національне антикорупційне бюро повідомляло, що тільки прямим наслідком цього стало закриття більш ні 100 кримінальних проваджень повністю або за відповідною статтею.

          Якщо в першому півріччі 2020 року РГК відзначало зростаючу якість співпраці між САП та НАБУ, та наразі це продовжується і в 2021 році, однак САП позбавлена керівника без приставки в.о., а його функцію фактично перебрала на себе безпосередньо Генеральний прокурор. Перехідний період, що затягнувся аж занадто надовго, відзначений зростанням конфліктності в роботі між НАБУ та Офісом Генерального прокурора саме під впливом невизначеної ситуації із керівництвом Антикорупційної прокуратури.

          РГК також відзначає наявність систематичного  втручання в кримінальні провадження антикорупційних органів з боку судів загальної юрисдикції. Це має вплив як на перебіг розслідувань, коли мова йде про невмотивовані намагання таких судів втручатися у  підслідність НАБУ, так і  на роботу САП та ВАКС.

          В декількох випадках, в тому числі по так званій «справі Татарова» дії судів та керівництва Офісу Генерального прокурора мали ознаки скоординованості, узгодженості, що дає підстави вбачати в цьому наявність вже політичного тиску на НАБУ та систему антикорупційних органів. Тривожним кроком з боку політичної влади стало також подання законопроекту Кабінету Міністрів України № 5070 щодо звільнення чинного директора  Національного антикорупційного бюро, який докорінно змінює саму сутність і основні засади діяльності НАБУ. Фактично даний законопроект направлений безпосередньо на окрему посадову особу НАБУ, що є неприпустимим актом політичного втручання в роботу незалежної антикорупційної інституції. РГК висловлюєє сподівання, що цей  законопроект не знайде достатню кількість прихильників у Верховній Раді. Вчергове наголошуємо, що рішення КСУ не може бути підставою для звільнення чи припинення повноважень директора НАБУ. 

          РГК підкреслює, що невиконання зобов’язань української влади із підтримки незалежності НАБУ та системи антикорупційних органів, неприйняття законодавчих актів, які зобов’язалася прийняти українська влада, політичний тиск негативно впливають не тільки на роботу самого НАБУ, але й на державу в цілому. Зокрема, в частині міжнародної співпраці. Це чітко видно на прикладі співпраці із Міжнародним валютним фондом. Українська влада взяла на себе зобов’язання підтримувати незалежність та доброчесність НАБУ, САП та ВАКС (в тому числі, шляхом надання їм достатніх ресурсів та гарантування відсутності будь-якого політичного тиску чи втручання), щоб забезпечити ефективні та надійні розслідування, обвинувачення та судовий розгляд справ щодо корупції на високому рівні. Проте надалі невиконання владою взятих на себе обіцянок спричинило відсутність прогресу у перемовинах з МВФ. Занепокоєння з цього приводу висловили численні посадовці дружніх до України держав ЄС, а також посли країн великої сімки.

         Окремо слід відзначити сумнівність окремих членів конкурсної комісії з обрання нового керівника Антикорупційної прокуратури, що у свою чергу ставить під сумнів прозорість та чесність всього конкурсу 

         В другому півріччі на роботу Бюро продовжували впливати обмеження, пов’язані із COVID-19. Цей вплив мав більше значення для ходу розслідувань (щодо міжнародного співробітництва) і зменшився у таких сферах як конкурсний відбір та зв’язки із громадськістю, де налагоджено заходи, що підвищують якість процесів за умов дотримання карантинних заходів.

 

          У звітному періоді зменшилася кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини за відносного збереження показників ефективності розслідувань. Найбільше зросли показники встановлених збитків та відшкодування коштів завдяки діяльності НАБУ. Як РГК вже відмічало раніше, очікується, що ці показники продовжать зростати випереджувальними темпами завдяки розгортанню ефективної діяльності Вищого антикорупційного суду.  

         Кадрова робота. Показники наповнення штату, плинності кадрів, підвищення кваліфікації працівників Бюро знаходяться на належному рівні.

          Незмінною та такою, яка потребує уваги всіх причетних органів, є проблема зовнішнього аудиту НАБУ. Як постійно відзначає РГК, Президент, Верховна Рада та КМУ виявляються нездатними обрати незалежних аудиторів. Це унеможливлює дійсну перевірку діяльності НАБУ.

          РГК принагідно виражає побажання щодо покращення роботи НАБУ під час проведення конкурсного відбору:

-        Процес затвердження результатів конкурсного відбору (тестування кандидатів) повинен відбуватися за допомогою телефонного зв’язку;

-        Попередні іспити (крім знання законодавства та загальних навичок) потребують доповнення ще одним іспитом, котрий буде містити профільні питання (практика, яка вже використовується в IT департаменті)

-        Коли відбувається конкурсний відбір на керівні посади, потрібним є проведення ще однієї співбесіди. За результатами першої співбесіди має складатись short-лист кандидатів, який буде додатково обговорюватись при співбесіді. Вважаємо, що однієї співбесіди в 30 хвилин для кандидатів, які претендують на зайняття керівних посад, є недостатньо. Важливо також напрацювати порядок врахування думки колективу працівників НАБУ, які будуть працювати разом із кандидатом.

-        Попереднє ознайомлення членів РГК із завданнями, що повинні будуть вирішувати кандидати на посаду в НАБУ.

         Надання лише формального законодавчого права НАБУ на здійснення самостійних заходів негласного прослуховування за відсутності належного матеріального забезпечення та нормативного врегулювання на підзаконному рівні є неприйнятним. Поряд із цим РГК вітає зусилля НАБУ по забезпеченню використання цього права, зокрема у випадку отримання оперативних даних по «плівках Вовка».