Заява РГК НАБУ за результатами позачергового засідання 23 червня 2016 року

Автор: РГК -

Заява РГК НАБУ за результатами позачергового засідання 23 червня 2016 року

23 червня 2016 року відбулося позачергове засідання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, на якому розглядались важливі для функціонування РГК при НАБУ питання.

14 червня 2016 року, у відповідь на повідомлення про можливі масові фальсифікації результатів інтернет-голосування та для перевірки інформації про приховування членами РГК при НАБУ деяких фактів в деклараціях, РГК НАБУ опублікувала відкрите звернення до Директора НАБУ А.С. Ситника та громадськості, з основними положеннями наступного змісту:
1. Було сформовано запит до НАБУ перевірити декларації, подані членами РГК НАБУ на предмет недостовірності даних та можливих фактів невнесення інформації;
2. Було висловлено прохання до НАБУ провести розслідування інтернет-голосування на предмет штучного завищення результатів голосування;
3. Члени РГК НАБУ виявили готовність достроково скласти повноваження у випадку встановлення істотних розходжень в декларації, а також якщо буде визначено факт збільшення результатів голосування, що мало вплив на остаточний результат інтернет-голосування;
4. Члени РГК НАБУ домовились визначати ознаку істотності голосуванням в кожному конкретному випадку;
5. РГК НАБУ взяло на себе публічне зобов’язання оприлюднити результати перевірок та всіх прийнятих рішень.
НАБУ, у відповідь на звернення, надало звіти, щодо перевірок декларацій членів РГК при НАБУ та розслідування можливих фактів завіщення результатів інтернет-голосування за кандидатів до складу РГК при НАБУ. Щиро дякуємо НАБУ за співпрацю та виконану роботу!
Перед РГК при НАБУ постали завдання, щодо: розгляду звіту НАБУ внаслідок проведення перевірок декларацій членів РГК при НАБУ та встановлення фактів подання недостовірної інформації кандидатами, а нині членами в РГК при НАБУ; розгляду звіту НАБУ за результатами розслідування фактів штучного збільшення результатів інтернет-голосування за кандидатів до складу РГК при НАБУ та прийняття відповідних рішень. Детальніше про результат розгляду звітів НАБУ, про позицію РГК при НАБУ при цьому та про прийняті рішення Ви зможете ознайомитись у 2 окремих тематичних Інформаційних повідомленнях РГК при НАБУ, які є додатками до цієї заяви та є доступні для завантаження (лінк внизу заяви).
Ми, члени РГК при НАБУ, звертаємо увагу на наступне. Починаючи з формування І складу РГК при НАБУ в 2015 році, в публічній площині постійно лунають заяви окремих політиків та громадян, пов’язані з виявленням фактів невнесення членами РГК певних відомостей до декларацій, або приховування певної інформації від суспільства та щодо необхідності притягнути таких осіб передусім до кримінальної відповідальності, включно з виключенням зі складу РГК при НАБУ. Зважаючи на постійну актуальність цих питань, вважаємо за необхідне донести позицію нового складу РГК при НАБУ до суспільства, щодо цього.
Правовий статус РГК при НАБУ закріплений статтею 31 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”, Положеннями “Про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України” та “Про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України”.
Оскільки РГК при НАБУ забезпечує прозорість НАБУ та здійснює цивільний контроль НАБУ, в чинному законодавстві повинні бути передбачені безпосередні гарантії незалежності РГК при НАБУ. Такі гарантії прямо не передбачені в жодному нормативно-правовому акті, але, виходячи з контексту норм, що закріплюють правовий статус РГК при НАБУ можна зробити висновок про їх наявність. 
По-перше, такою гарантією є особливий порядок формування РГК при НАБУ (за результатом інтернет-голосування, в якому НАБУ виконує суто технічні функції організації процесу). Інтернет-голосування засвідчує довіру громадян до кандидатів у члени РГК при НАБУ та організацій, які їх делегують для участі у виборах. Основне тут – забезпечення таких умов, за яких голосування проходить чесно, а до складу РГК при НАБУ обираються особи, які отримали найвищий показник довіри від громадськості у вигляді відданих голосів. При чому наголошуємо, що голоси, отримані внаслідок штучного збільшення результатів з використанням технічних IP-адресів, пошт та телефонів не вважається чесним голосуванням, а такі голоси зараховані бути не можуть – це принципова позиція нової РГК при НАБУ. Разом з тим, голосування було відкритим – кожен, за наявності відповідних технічних можливостей (особистого комп’ютера, електронної пошти та мобільного телефону) мав можливість волевиявлення на виборах.
По-друге, гарантією є також самоврядність РГК при НАБУ (ані Директор НАБУ, ані інший суб’єкт владних повноважень, чи посадова особа не мають прав припиняти повноваження члена РГК при НАБУ, а РГК при НАБУ повноважна приймати будь-які рішення, що стосуються сфери її діяльності, в тому числі кадрового складу).
Оскільки РГК при НАБУ формується у складі 15 чоловік (максимум 3 з яких можуть бути представниками 1 громадської організації), а для прийняття рішень потрібне волевиявлення простої більшості голосів, присутніх на засідані, досягається диференціація поглядів та неможливість окремих членів, чи груп членів РГК нав’язувати РГК свій порядок денний, внаслідок чого РГК при НАБУ здатна ухвалювати об’єктивні рішення по будь-яких питаннях, що стосуються її діяльності, в тому числі і щодо виключення певної особи зі складу РГК при НАБУ, відповідно до частини 8 Положення “Про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України”. 
Варто відмітити, що загалом, рівень правового регулювання діяльності РГК при НАБУ не є аналогічним за обсягом та змістом правовому регулюванню діяльності державних та місцевих інституцій, до яких застосовується конституційне обмеження діяти лише у спосіб та в межах, визначених чинним законодавством, що є цілком логічним, адже РГК при НАБУ складаться з громадян України, які за свою роботу не отримують жодних бюджетних відшкодувань. До прикладу, обов’язок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування не підкріплений жодним інститутом державного примусу: відсутня будь-яка відповідальність (чи це адміністративна, чи це кримінальна), немає також обов’язкового механізму перевірки таких декларацій, не передбачено обов’язку подати виправлену декларацію. Загалом, більша частина питань лежить у площині моральної відповідальності та доброчесності членів РГК при НАБУ.
В чинному Положенні “Про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України” залишились неврегульованими багато важливих питань, головне з яких: процедура дострокового припинення повноважень члена РГК при НАБУ, в тому числі в частині механізму встановлення РГК при НАБУ фактів та обставин, наслідком яких є дострокове припинення повноважень.
Найближчим часом ми підготуємо пропозиції Президенту України від імені РГК при НАБУ, щодо вдосконалення нормативних положень, що регулюють діяльність РГК при НАБУ з тим, щоби максимально ефективно заповнити правові прогалини в регулюванні діяльності РГК при НАБУ.
Разом з тим, ми були змушені вирішувати питання на позачерговому засіданні, заповнюючи правові прогалини, шляхом пошуку та застосування відповідних нормативних положень в інших схожих подібних за контекстом законодавчих актах, зокрема в Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Законі України “Про запобігання корупції”, на підставі аналогії закону. РГК при НАБУ є вільна приймати рішення на принципах саморегулювання, поважаючи при цьому базові права та свободи людини та громадянина.
РГК при НАБУ є суспільним інструментом контролю за НАБУ, а саме, щодо співрозмірності використання коштів платників податків, основним критеріяєм якої є задоволення публічного інтересу, за результатами діяльності НАБУ.
На наш погляд, публічний інтерес в діяльності НАБУ в першу чергу полягає в забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне корупційне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Це дозволить очистити країну від корупції, шляхом запровадження якісно нових стандартів боротьби з цим негативним явищем, орієнтуючись на кращі світові практики.

Текст заяви для завантаження: http://bit.ly/2980Doz
Додаток 1 для завантаження: http://bit.ly/29jqQ4w
Додаток 2 для завантаження: http://bit.ly/29elghK